2007/Feb/16

ขอย้ายที่อยู่ไปเป็น http://sputnik65.com

สำหรับคนที่รับ feed อยู่ รบกวนแก้ไขเป็น http://feeds.feedburner.com/sputnik65

ขอบคุณ exteen ที่ให้พื้นที่เขียนตรงนี้มา

และขอขอบคุณที่ติดตามอ่านกัน

Comment

Comment:

Tweet